Naše aktivnosti

 

Program rada Omladinskog saveza obuhvata aktivnosti edukativnog, kulturnog, sportskog, humanitarnog kao i zabavnog karaktera koje su do sada bile ostvarene pretežno na nivou cijele države. Međutim, Omladinski savez će se u periodu koji slijedi usredočiti na potrebe na lokalnom nivou čime će se ostvariti bliža i kvalitetnija saradnja sa članicama.
Jedna od do sada najpopularnijih aktivnosti BHUF-a, koja okuplja po nekoliko stotina članica naših udruženja, je godišnji dječiji izlet koji obuhvata one najmlađe. Kroz ovu aktivnost su naša dječica ostvarila zabavne uspomene u posjetama zooloških vrtova, zabavnih i vodenih parkova.
Slijedeća velika aktivnost koja je ostvarena već pet godina do sada je godišnji studentski susret. Svrha susreta je okupljanje studenata bosanskohercegovačkog porijekla kako bi ostvarili kontakte ali i kako bi se educirali o tržištu radne snage.
BHUF podržava i sudjeluje u Smotri kulture i školstva, obilježavanja Dana državnosti kao i Genocida u Srebrenici. Osim toga, kontinuirano učestvujemo u aktivnostima naših članica i bavimo se humanitarnim radom, te smo u više navrata organizovali sportske turnire.

Nemojte zaboraviti da naše aktivnosti možete pratiti putem facebook-a.