Diaspora konferens i BiH juni - 2019

                BeFunky collage 2

 

En andra konferens anordnades för diaspora från Bosnien & Hercegovina, 19-21 juni i Sarajevo med temat "unga i Bosnien & Hercegovina: återgärda tillsammans", som resulterade i slutändan väldigt positivt.

Syftet var att skapa ett nätverk med den unga generationen i diaspora samt förstärka bandet till Bosnien & Hercegovina. Detta genom att vi ska känna till den sociala engagemanget i Bosnien & Hercegovina såsom kunskap, investering samt skapa allmän ordning. Därmed att vi i fortsättningen ska bygga broar mellan gränserna samt med Bosnien & Hercegovina.

Första dagen bestod konferensen av tre diskussions paneler; import av unga från diaspora med institutioner i Bosnien och Hercegovina, inkluderandet av unga i den civila sektorn & unga i närings liv. Väldigt intressant att få höra unga som är engagerade i andra länder samt att få höra om deras syfte och arbete.

Den andra dagen hölls konferensen på plats i Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina där ministrarna för mänskliga rättigheter, docent professorer samt bosniska ungdomar från utlandet som valde att studera i Sarajevo på ett internationellt universitet.

Tredje dagen av konferensen var en gemensam resa för deltagarna från diaspora och ungdomarna från Ferijalni savez. En möjlighet för att ytterligare skapa kontakterna, lära känna varandra och få se en del av Bosnien & Hercegovina. Platserna som besöktes var museum, vattenfall och allt annat som var i våra sevärdheter på destinationerna Počitelj, Kravica, Blagaj och Mostar.

Under denna veckan var vår ekonomiansvariga, Ajdina på plats i Bosnien & Hercegovina som även har delat med dig av sin upplevelse där och några bilder från konferensen.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Druga konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine sa nazivom "mladi i BiH: koračajmo zajedno" je uspješno prošla u kojim je cilj bio da se ojača saradnja sa novim mladim generacijama u dijaspori i istekne značaj povezivanje mladih sa Bosnom i Hercegovinom. Da se upozna mogućnostima angažmana u društveno-ekonomskom životu Bosne i Hercegovine uključujući znanja, investiranje i kreiranje javnih politika, te da se u budućem nastavi graditi mostove između mladi iz dijaspore i sa domovinom.

Prvi dan konferencije se održalo u Hotel Europa u Sarajevu u kojim se program sadržao od tri panel diskusije; uvezivanje mladih iz dijaspore sa institucijama u Bosni i Hercegovini, uključivanje mladih u civilni sektor & mladi i biznis. Vrlo interesantno je bilo čuti drugi angažovani mladi iz dijaspore, njihov cilj i rad u inostranstvu.

Drugi dan konferencije se održala u parlamentarnu skupštini Bosne i Hercegovine u kojim su prisustvovali ministarstvo, doc profesori i mladi studenti koji su odlučili da studiraju na internationalni fakultet u Sarajevo.

Trećeg dana konferencije je bilo zajedničko putovanje mladi iz dijaspore sa omladinom iz Ferijalnog saveza. Prilika da bolje upoznamo Bosnu i Hercegovinu a i jedni drugi. Mjesta koje smo posjećivali su bile muzeum, Vodopad i tako dalje sve što nam je bilo u vidu na destinacijama Počitelj, Kravica, Blagaj i Mostar.

Na konferenciji u Bosni i Hercegovini je prisustvovala naša blagajnica, Ajdina Selimagić, te je sa nama podjelila svoj doživljaj i par slika od ove sedmice. . . .